Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie jest szkołą publiczną, nieposiadającą osobowości prawnej,

a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Myszków.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem gminy Myszków.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Myszków.

Grunty: 0,9395 ha.

Powierzchnia zabudowy: 1196,80m2.

Kubatura: 7510,00m3.

Konstrukcja murowana, dach - żelbetowa.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem sportowym, siłownią zewnętrzną, placem zabaw „Radosna szkoła”, boiskiem do gry w siatkówkę oraz wielofunkcyjnymi urządzeniami rehabilitacyjnymi.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17 maj 2022 09:52 Małgorzata Maszczyk