Przedmiot działalności i kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły
przyjmuje w godzinach pracy szkoły oraz po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu.

Sekretariat

czynny codziennie w godz.: 7.30 - 15.30.

Kompetencje

W skład organów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie wchodzą:

Dyrektor szkoły,

Rada pedagogiczna,

Samorząd uczniowski,

Rada Rodziców.

Kompetencje organów szkoły określone zostały w Statucie Szkoły.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców działają na podstawie następujących regulaminów:

Regulamin Rady Pedagogicznej,

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

Regulamin Rady Rodziców.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 00:55 Małgorzata Maszczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 01:52 Małgorzata Maszczyk Porównaj