Szkoła Podstawowa nr 4 w Myszkowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Aktu założycielskiego,

  • Ustaw:

    1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

    2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

    3. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

Zarządzeń Dyrektora Szkoły, oraz Statutu Szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Myszków.

TytułTypRozmiarDodany przez
STATUTpdf1.13 MBMałgorzata Maszczyk
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 09:33 Małgorzata Maszczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 00:46 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 00:46 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 00:56 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 01:02 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 kwiecień 2021 19:57 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 02 czerwiec 2022 08:46 Małgorzata Maszczyk Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 styczeń 2024 12:05 Małgorzata Maszczyk Porównaj